Дысцыпліны

Назва дысцыпліны

 

Спецыяльнасць “Беларуская філалогія

(літаратурна-рэдакцыйная  дзейнасць)”

1

Уводзіны ў літаратуразнаўства

2

Гісторыя беларускай літаратуры XI-XVI ст.

3

Гісторыя беларускай літаратуры XVII-п.п.XIX ст.

4

Гісторыя беларускай літаратуры д.п.XIX ст.

5

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. (20-30 гг.)

6

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. (30-80 гг.)

7

Методыка выкладання літаратуры

8

Тэорыя літаратуры

9

Літаратура бліжняга замежжа

10

Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці

11

Літаратурнае рэдагаванне

12

Тэксталогія

13

Псіхалогія літаратурнай творчасці

 

Дысцыпліны спецыялізацыі

14

Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі

15

Мастацкая ўмоўнасць у бел. літаратуры: жанрава-стылявыя асаблівасці

16

Гендарны аспект у беларускай літаратуры ХХ ст.

17

Сучасная беларуская лірыка: праблематыка, стыль, кантэкст

18

Беларуская літаратура XX ст. у еўрапейскім кантэксце

Спецыяльнасць “Руская філалогія

(літаратурна-рэдакцыйная  дзейнасць)”

19

Гісторыя беларускай літаратуры

20

Літаратура бліжняга замежжа

Спецыяльнасць “Беларуская мова і літаратура.

Замежная мова (англійская)”  

21

Уводзіны ў літаратуразнаўства

22

Антычная літаратура і літаратура эпохі Сярэднявечча і Адраджэння

23

Гісторыя бел. літаратуры XI-XVII стст.

24

Гісторыя бел. літаратуры XVII-XVIII стст.

25

Гісторыя беларускай літаратуры XIX ст.

26

Сусветная дзіцячая літаратура

27

Сусветная літаратура XVII-XIX стст.

28

Методыка выкладання беларускай літаратуры

29

Гісторыя бел. літатуры Нашаніўскага перыяду

30

Гісторыя бел. літ. ВАВ і пасляваеннага перыяду

31

Модуль “Замежная мова (парогавы узровень)”

32

Модуль “Замежная мова (перадпарогавы узровень)”

33

Практыкум па замежнай мове

 

Спецыяльнасць “Руская мова і літаратура

Замежная мова (англійская)”  

34

М “Замежная мова (парогавы узровень)”

35

М “Замежная мова (перадпарогавы узровень)”

36

Практыкум па замежнай мове

 

Магістратура

7-06-0232-02 – Літаратуразнаўства

37

Літаратура і гісторыя ў кантэксце духоўнага вопыту

38

Беларуская інтымная лірыка: гісторыя і сучаснасць

39

Паэтыка мастацкага тэксту

40

Тэндэнцыі развіцця сучаснай літаратуры

41

Урабаністычная плынь у літаратуры

42

Актуальныя пытанні тэорыі літаратуры